• 637 420 produktů skladem ihned k expedici
  • Osobní odběr ve Strakonicích od 8:00 do 16:00

Díly pro Váš motocykl

REKLAMACE - REKLAMAČNÍ ŘÁD

 
Záruční doba a záruční podmínky na všechny výrobky a zboží jsou poskytovány dle zákona. Reklamační řízení se řídí platnými právními úpravami, především se posuzuje podle Občanského zákoníku v platném znění.
 
Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem.
Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.
Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a o případných zjištěných vadách na zboží, stejně jako o chybějícím množství nebo chybné dodávce neprodleně informovat prodávajícího. V případě obdržení poškozené zásilky během přepravy informuje kupující neprodleně kupující, aby mohlo být započato reklamační řízení s přepravcem (prodávající bohužel nemůže ručit za bezchybné doručení zásilek, ale i těmito reklamacemi se zabývá, ale za podmínky, že musí být dodrženy reklamační podmínky daného přepravce).
 
Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit formou elektonického nebo písemného oznámení (viz. formulář Reklamační protokol ke stažení ZDE) neprodleně 7 dnů od převzetí zboží (zásilky) a zaslat ho (e-mailem, dopisem) společně s číslem faktury a dokladem o dodání / zaplacení do sídla prodávajícího => v písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady a popsat o jaké vady se jedná a jak se projevují. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi).
 
Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Reklamované zboží kupující zasílá zpět prodávajícímu pouze BEZ DOBÍRKY (dobírka nebude přijata!) na adresu provozovny:
MTZ Mototechnika s.r.o.
U Blatenského mostu 1482
38601 Strakonice
 
Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
- odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
- bezplatné odstranění vady opravou;
- přiměřenou slevu z kupní ceny;
- vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
 
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má-li zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 
Prodávající si vyhrazuje právo neuznání reklamace v případě, že reklamace nebyla provedena včas.
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
Nárok na reklamaci nevzniká, pokud je kupující v prodlení s plněním svých povinností (např. zaplacení zboží, atd.).
Všechny dodávané technické náhradní díly jsou určeny k montáži a instalaci odborným servisem => v případě neodborné montáže samotným zákazníkem nebo firmou, která není pro tuto činnosti oprávněná, zaniká jakákoliv záruka bez výjimky.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu / používání výrobků a zboží, z funkčních vlastností, škod z neodborného používání a zacházení se zbožím, stejně jako ze škod způsobených chybnou manipulací a nevhodným skladováním => na vady tohoto původu se nevztahuje ani neposkytuje žádná záruka.
Nárok na reklamaci zaniká pokud zboží bylo prodávajícím poškozeno (např. odtržením etiket, závěsných štítků nebo jiných visaček, ramínek) nebo opotřebováno či jakkoli použito, testováno nebo namontováno.
Je-li zboží zlevněno pro jakoukoli vadu, na tuto vadu se nevztahuje záruka.
 
Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o způsobu jejího vyřízení, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 
Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
 
Místem posouzení reklamace je sídlo prodávajícího - v případě nutnosti posouzení vady přímo výrobcem zboží si prodávající vyhrazuje právo na odeslání zboží na adresu výrobce/dodavatele k posouzení.
Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto reklamačním řádem dotčena.
Definice pojmů obsažené v tomto reklamačním řádu mají přednost před definicemi v obchodních podmínkách. Pokud tento reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován v obchodních podmínkách. Pokud není definován ani v obchodních podmínkách, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.
Prodávající nehradí náklady vzniklé s dopravou reklamovaného zboží do sídla prodávajícího a zpět kupujícímu.
Objednejte do pondělí, 13 hod. a zboží obdržíte v úterý.
Potřebujete zboží ještě dnes?
Vyzvědnětě si jej osobně na naší prodejně ve Strakonicích v době od 8 do 16h.
Platí pouze pro zboží označené skladem.
Doprava zdarma
při nákupu nad 2 000,00 Kč
Platí pro maloobchodní prodej do ČR
Chcete dostávat informace z našeho obchodu?

637 420 kusů zboží skladem ihned k expedici, 34 537 produktů v nabídce
14 dnů na vrácení a výměnu zakoupeného zboží
26 let zkušeností s prodejem náhradních dílů a příslušenství na všechny druhy motocyklů
Vlastní prodejna ve Strakonicích, kde si můžete zboží ihned osobně vyzvednout
Dlouhá historie firmy - na trhu od roku 1996.
Oficiální zastoupení více jak 40 značek pro Českou republiku
Odborná pomoc při výběru náhradních dílů a příslušenství na motocykly a čtyřkolky
Věrnostní program za každý nákup
ONLINE Live Chat každý pracovní den od 8:00 do 16:00 hodin s proškoleným technikem

Motodíly od A do Z

 

 

 

MTZ Mototechnika s.r.o.

Telefon:  601 303 001  /  601 303 002

               601 303 003  /  601 303 004

E-mail: info@mototechnika.cz

Prodejna:

U Blatenského mostu 1482
(průmyslová zóna Kání Vrch)
386 01 Strakonice

Pondělí - Pátek 8:00-12:00 / 13:00-16:00 hod.

Informace

Kontakt a prodejna

Články, novinky

Doprava a platba

Sledování zásilek

Obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů

Reklamační řád

Velikosti oblečení

O společnosti

Zastupované značky

Všechny prodávané značky

Velkoobchod

Profil společnosti

Historie společnoti

Podporujeme

FAQ

Výměna zboží